Quận 1

Icon-dien-tichDiện tích: 7,73 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 18.370 người/km²

Quan-2

Quận 2

Icon-dien-tichDiện tích: 50 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 3.402 người/km²

Quan-3

Quận 3

Icon-dien-tichDiện tích: 5 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 38.403 người/km²

Quan 4

Quận 4

Icon-dien-tichDiện tích: 4 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 43.750 người/km²

Quan 5

Quận 5

Icon-dien-tichDiện tích: 4.27 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 43.913 người/km²

Quan 6

Quận 6

Icon-dien-tichDiện tích: 7 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 38.721 người/km²

Quan 7

Quận 7

Icon-dien-tichDiện tích: 35.76 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 9.017 người/km²

Quan 8

Quận 8

Icon-dien-tichDiện tích: 19.18 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 23.530 người/km²

Quan 9

Quận 9

Icon-dien-tichDiện tích: 114 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 2.775 người/km²

Quan 10

Quận 10

Icon-dien-tichDiện tích: 6 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 42.190 người/km²

Quan 11

Quận 11

Icon-dien-tichDiện tích: 5 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 46.130 người/km²

Quan 12

Quận 12

Icon-dien-tichDiện tích: 53 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 9.815 người/km²

Quan Phu Nhuan

Quận Phú Nhuận

Icon-dien-tichDiện tích: 5 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 35.897 người/km²

Quan Binh thanh

Quận Bình Thạnh

Icon-dien-tichDiện tích: 20.76 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 23.109 người/km²

Quan Go Vap

Quận Gò Vấp

Icon-dien-tichDiện tích: 20 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 30.506 người/km²

Quan Tan Phu

Quận Tân Phú

Icon-dien-tichDiện tích: 16 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 26.104 người/km²

Huyen Binh Chanh

Huyện Bình Chánh

Icon-dien-tichDiện tích: 253 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 2.695 người/km²

Huyen Nha Be

Huyện Nhà Bè

Icon-dien-tichDiện tích: 100 km²
Icon-kid-playgroundMật độ dân số: 1.754 người/km²

0933 933 433
Chat messenger!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & NHẬN NGAY ƯU ĐÃI!