CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Khách Hàng

1.1 Mục đích thu thập thông tin

Dữ liệu của Khách Hàng được thu thập trên website Batdongsanhongha.com bao gồm thông tin tài khoản Khách Hàng (Họ và tên, Mật khẩu đăng nhập, Email, Số điện thoại) (“Thông Tin Khách Hàng”). Đây là các thông tin mà Công ty TNHH MTV Địa ốc Hồng Hà “Công ty Hồng Hà” cần Khách Hàng vui lòng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Công ty Hồng Hà liên hệ xác nhận khi Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng.

 

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Khách Hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số) để gia tăng khả năng đáp ứng của Batdongsanhongha.com về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Việc thu thập thông tin của Khách Hàng nhằm các mục đích sau đây:

 • Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của Batdongsanhongha.com
 • Dùng để giao dịch trên Batdongsanhongha.com hoặc hỗ trợ Khách Hàng tiếp cận vay vốn ngân hàng khi thực hiện giao dịch trên Batdongsanhongha.com
 • Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp mã sản phẩm và hỗ trợ sau bán, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng.
 • Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các sản phẩm triển khai trên Batdongsanhongha.com
 • Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại…
 • Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào Batdongsanhongha.com dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, website thành viên đã xem.
 • Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách Hàng với mục đích xây dựng những dịch vụ mới hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
 • Dùng để liên lạc với thành viên khi Công ty Hồng Hà đánh giá, bình luận.
 • Dùng để trả lời thắc mắc của thành viên, Công ty Hồng Hà sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.
 • Dùng trong các dịch vụ khác do Công ty Hồng Hà cung cấp.
 • Dùng cho những mục đích khác của Công ty Hồng Hà không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng trên Batdongsanhongha.com
 • Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty Hồng Hà về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Batdongsanhongha.com trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Batdongsanhongha.com tại https://batdongsanhongha.com/.

Công ty Hồng Hà không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Batdongsanhongha.com từ các website khác không phải là website chính thức của Batdongsanhongha.com

1.2 Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi tiến hành thu thập các thông tin cá nhân của Khách Hàng khi Khách Hàng đăng ký thành viên và các thông tin khác trong quá trình Khách Hàng phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những câu chuyện Khách Hàng chia sẻ…

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty Hồng Hà sẽ thu thập thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

 • Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký giao dịch: Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại,…
 • Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về Sản Phẩm. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin Batdongsanhongha.com đưa ra, bằng email, hay trên Website.

1.3 Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

 • Thông tin của Khách Hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Batdongsanhongha.com cũng như cung cấp cho các bên liên kết.
 • Thông báo đến Khách Hàng những sản phẩm khác đang có trên Batdongsanhongha.com để biết ý kiến của Khách Hàng về những sản phẩm hiện tại hoặc những sản phẩm mới trong tương lai.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng, bên cạnh việc ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.
 • Để cung cấp sản phẩm và thông tin đảm bảo cho việc thanh toán bảo mật online, phục vụ hỗ trợ hệ thống chăm sóc Khách Hàng, quản lý Khách Hàng, nhận ý kiến phản hồi từ phía Khách Hàng, liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng khi tham gia giao dịch trên Batdongsanhongha.com

2. Lưu trữ thông tin

2.1 Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ.

2.2 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Khách Hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua Batdongsanhongha.com
 • Khách Hàng đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký trên Batdongsanhongha.com và có thể sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình.
 • Việc đăng nhập có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.

2.3 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng

 • Công ty Hồng Hà không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Công ty Hồng Hà cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán…) hoặc các trường hợp được nêu tại Mục 1.

 

 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Công ty Hồng Hà sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng một bên thứ ba. Trong trường hợp này. Công ty Hồng Hà cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

2.4 Công ty Hồng Hà có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công ty Hồng Hà có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công ty Hồng Hà tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Batdongsanhongha.com sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác trong Công ty Hồng Hà – Công ty TNHH MTV Địa ốc Hồng Hà và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Công ty Hồng Hà: Công ty Hồng Hà có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác của Công ty Hồng Hà, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Công ty Hồng Hà. Việc chia sẻ này giúp Công ty Hồng Hà có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Công ty Hồng Hà và các công ty liên kết của Công ty Hồng Hà được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý Công ty Hồng Hà có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách Hàng. Công ty Hồng Hà cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Batdongsanhongha.com sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Khách Hàng với công cụ Google Analytics,…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. 

 

 • Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

 

 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Công ty Hồng Hà có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công ty Hồng Hà sẽ yêu cầu những đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

 

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình.

 

Công ty TNHH MTV Địa ốc Hồng Hà

Đại diện Pháp luật: Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt  

Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Thị Nhung, KDT Vạn Phúc City, Phường Hiêp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Email: dlhonghahcm@gmail.com

Điện thoại: 0933.933.433 

Hotline: 0933.933.433 

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

 • Khách Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và chỉnh sửa thông tin.
 • Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân. Khi tiếp nhận những phản hồi này. Công ty Hồng Hà sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

 • Thông tin cá nhân, thông tin riêng của Khách Hàng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.
 • Doanh nghiệp thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống máy chủ dự phòng.
 • Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Khách Hàng là tuyệt đối và sẽ không xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức:

 • Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng.
 • Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.
 • Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật. 

4. Cơ chế bảo mật thông tin Khách Hàng

Cơ chế giải quyết liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng

 • Chính Sách Bảo Mật dữ liệu nội bộ của Batdongsanhongha.com chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh. Nhân viên của Công ty Hồng Hà bị ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật của Công ty Hồng Hà đòi hỏi họ phải duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhân viên nào vi phạm các yêu cầu này có thể bị xử lý kỷ luật, lên đến hình thức chấm dứt hợp đồng.
 • Batdongsanhongha.com duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Ví dụ, đối với sự an toàn của lượt truy cập từ Khách Hàng vào Batdongsanhongha.com chúng tôi có thể sử dụng các hàng rào tường lửa, các kỹ thuật mã hóa hoặc các thủ tục xác thực khác. Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng lưu trên Batdongsanhongha.com thông qua tài khoản trực tuyến của Khách Hàng sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn, chỉ có những người có thẩm quyền mới có thể truy cập được.
 • Tuy nhiên không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Công ty Hồng Hà cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng, Công ty Hồng Hà không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Khách Hàng chuyển tới Batdongsanhongha.com Khách Hàng phải chấp nhận rằng Khách Hàng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.

Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của Khách Hàng, Batdongsanhongha.com sẽ thông báo ngay cho Khách Hàng khi cần thiết và trong phạm vi có thể Khách Hàng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Khách Hàng đưa ra được giải pháp khác Batdongsanhongha.com có thể thông báo cho Khách Hàng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng email mà Khách Hàng cung cấp cho Batdongsanhongha.com khi Khách Hàng đăng ký với Batdongsanhongha.com

5. Cam kết khác về bảo mật thông tin cá nhân

 • Batdongsanhongha.com sử dụng thông tin thu thập từ Khách Hàng để cung cấp cho Khách Hàng những trải nghiệm mua sắm tốt nhất.
 • Batdongsanhongha.com không bán thông tin cá nhân của Khách Hàng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.
 • Batdongsanhongha.com không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba không liên kết, hoặc bên thứ ba khác có thể muốn cung cấp cho Khách Hàng sản phẩm và dịch vụ của họ, trừ khi Khách Hàng đã yêu cầu hoặc ủy quyền cho Batdongsanhongha.com để làm như vậy.
 • Batdongsanhongha.com có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách Hàng với các bên thứ ba khi điều đó cần thiết để Batdongsanhongha.com hoàn thành giao dịch do Khách Hàng ủy quyền hoặc thực hiện một số hoạt động khác mà Khách Hàng đã yêu cầu.

Ngoài ra Batdongsanhongha.com có thể tiết lộ thông tin cá nhân về Khách Hàng khi được cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như với yêu cầu của tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay quy trình pháp lý tương tự, hoặc liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc phá sản. Batdongsanhongha.com có thể tiết lộ thông tin về Khách Hàng để chống lại gian lận và hành vi trái pháp luật khác và để đảm bảo cam kết của Batdongsanhongha.com với Khách Hàng.